ورود

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
حساب ندارید؟ ثبت نام
اینجا میتوانید به صورت ارزیابی آنلاین خیلی راحت وضعیت جسمی ، ذهنی و یا گفتاری خود و یا کودکتان را با استفاده از پرسشنامه های معتبر زیر بررسی کنید. این پرسشنامه ها ابزارهایی هستند که در سراسر جهان از لحاظ اعتبار و ثابت بودن نتایج روایایی پایی شده اند، و تا حد زیادی دید و پیش نمایش واضحی را از وضعیت فرد ارائه میدهد: