ورود

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
حساب ندارید؟ ثبت نام
توانبخشی نورولوژی

 

آسیب های سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) مانند سکته مغزی، ام اس، پارکینسون، ضایعه نخاعی میتواند زندگی فرد را تغییر دهد و مشکلات فراوانی برای او و اطرافیان ایجاد کنند .

توانبخشی نورولوژی شامل خدمات درمانی ست که با هدف حمایت و تسهیل یک فرد برای مستقل شدن هر چه بیشتر در زندگی روزمره انجام میگیرد. برای برخی از بیماران این خدمات ممکن است شامل تمرکز بر بهبود عملکردهای شناختی کاهش یافته مانند برنامه ریزی یا حافظه باشد، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است بیشتر برتقویت توانایی های جسمی و ارتقا عملکردهای حرکتی متمرکز باشد. برای بیمار دیگر تغییر و حذف موانع فیزیکی محیط زندگی برای استقلال هرچه بیشتر و یا پیشنهاد تجهیزات و فناوری کمکی میتواند مفید باشد.

 

سوال ها و جواب ها

مداخلات کاردرمانی همواره هدف گرا و متمرکز بر بهبود توانایی ها  و به حداکثر رساندن استقلال بیمار است، صرف نظر از اینکه رسیدن به این هدف از چه راهی ممکن است.

هدف ما ارائه برنامه های توانبخشی مرتبط، به موقع و هدفمند به مراجعین درکلینیک،خانه و در نهایت محیط زندگی فرد است. ما به دنبال آن هستیم که از طریق کاردرمانی مبتنی بر شواهد علمی به روز که توسط کاردرمانگران خبره ارائه می شود، به مراجعان و خانواده های آنها کمک کنیم تا در اسرع وقت مستقل شوند.